شمیران سوپر در بهار سال 1346 توسط عزیز خلیلی طاری افتتاح و تا به امروز در خدمت مشتریان عزیز میباشد. هم اکنون این برند قدیمی با بیش ازنیم قرن سابقه توسط محمد خلیلی طاری و فرزندان مدیریت میشود و دامنه ارائه خدمات خود را به تمام ایران بسط داده است. شمیران سوپر برند موادغذایی وارداتی اورجینال و کم یاب هم در مکان همیشگی واقع در سر پل تجریش و هم در فضای مجازی در خدمت مشتریان عزیز میباشد